Ravna kanalska rešetka C-250

Ovalna kanalska rešetka C-250

NAMJERAVANA UPOTREBA:

Klasa C-250 sukladno EN 124. Za skupinu 3. Za područje pločnika i rubnih dijelova uz kolnik.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

MATERIJAL: Izrađeno od nodularnog lijeva sukladno ISO 1083 (Tip 500-7) i EN1563.
PREMAZ: Netoksična, nezapaljiva i nezagađujuća crna boja na bazi vode.
POVRŠINA: Rešetka konkavnog presjeka, protuklizna metalna površina s ojačanim donjim rebrima.
ABSORPCIJA: Rešetka sa bočnim otvorima kako bi se maksimalno povećala absorpcija padalina.
ŠARKA: Rešetka sa šarkom koja osigurava protiv krađe i osigurava jednostavan pristup za potrebe čišćenja.
UGRADNJA: Okvir rešetke proizveden je tako da jezičci okvira olakšavaju baratanje rešetkom i njezinu ugradnju.

SIGURNOSNE OBAVIJESTI I MONTAŽA:

PRIJE MONTAŽE: Pregledati sve elemente radi mogućeg oštećenja. Oštećene rešetke
ne treba ugrađivati. Pobrinuti se da su kontaktne površine na rešetki čiste od kamenja,
šute, blata itd. Ako je potrebno, kontaktne površine treba očistiti. Prilikom utovara, istovara
i prijevoza rešetki pobrinuti se da ne dođe do ozljede ljudi na radu i da ne dođe do
oštećenja rešetki. Prilikom otvaranja/zatvaranja rešetki treba se koristiti za to prikladan
alat kako bi se izbjegle ozljede na radu i oštećenja rešetke. Prilikom montaže pridržavati se
relevantnih propisa, smjernica i tehničkih specifikacija.

MONTAŽA (preporuke): Okvir rešetke mora u potpunosti nalijegati na podlogu cijelom svojom
površinom. Ne stavljati rešetku na potporu poput cigli, kamenja itd. Ne stavljati okvir na
neravne površine, jer se ne osigurava stabilnost položaja rešetke. Upotreba kompenzacijskog
sloja betona čvrstoće 20MPa debljine 20-40 mm ili na okruglu betonsku cijev kao podloge okvira.
Ne postavljati rešetke tako da je samo dio okvira u kontaktu s podlogom. Podloga mora biti
napravljena tako da pruža odgovarajuću potporu. Nakon montaže pobrinuti se da su kontaktne
površine okvira i rešetke čiste od kamenja, krhotina i ostataka. Ako je potrebno kontaktne površine
treba očistiti. Prilikom radova sabijanja svakog sloja ceste (vibracija, sabijanje, valjanje) rešetka se
treba zaštititi od mogućih oštećenja.

1. Očistiti i navlažiti kontaktne površine okvira rešetke.
2. Poklopac staviti na betonsku podlogu (beton debljine 20-40 mm ili betonska okrugla cijev).
3. Vanjski okvir rešetke prekriti betonom (min. C20/25) i dodatno pojačati nanos betona.

NAPOMENE:

Rešetke se postavljaju na za to određeno mjesto sukladno potrebnoj nosivosti koju treba
zadovoljavati u odnosu na jačinu prometa. Uz to za svaku rešetku se treba osigurati prikladan
temelj i ostali potporni slojevi. Prilikom ugradnje treba ukloniti mogućnost oštećenja tijekom aktivnosti
vezanih uz vibracije, sabijanja slojeva ceste.
Proizvođač nije odgovoran za propuste koji proizlaze iz nepravilne montaže ili za
oštećenja nastala prilikom ugradnje ili naknadnih građevinskih radova.

GARANCIJA:

TRAJNOST PROIZVODA: TRAJAN PROIZVOD. Preporuča se skladištiti ili trajno odlagati na
suhom i tamnom mjestu.

Proizvođač daje garanciju na proizvod od 2 godine.