SVOJSTVA

NAMJERAVANA UPOTREBA:

Klasa B-125 sukladno EN 124. Za skupinu 24. Pješački putevi, nogostupi, stabilizirani rubnjaci i
parkirališta za sve vrste vozila.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

MATERIJAL: Izrađeno od nodularnog lijeva sukladno ISO 1083 (Tip 500-7) i EN1563.
PREMAZ: Netoksična, nezapaljiva i nezagađujuća crna boja na bazi vode.
POVRŠINA: Površina metalnog poklopca je reljefna kako bi se spriječilo klizanje.
STABILNOST: Poklopac s utorima za jednostavno otvaranje i označenim jednim uglom
kako bi se poklopac uvijek vratio u isti položaj u okvir.
OPCIJE: Oznake i prilagodbe su dostupne. Kontaktirati nas radi dodatnih informacija.
UGRADNJA: Okvir poklopca proizveden je tako da jezičci okvira olakšavaju baratanje
pokopcem i njegovu ugradnju.

SIGURNOSNE OBAVIJESTI I MONTAŽA:

PRIJE MONTAŽE: Pregledati sve elemente radi mogućeg oštećenja. Oštećene poklopce
ne treba ugrađivati. Pobrinuti se da su kontaktne površine na poklopcu čiste od kamenja,
šute, blata itd. Ako je potrebno, kontaktne površine treba očistiti. Prilikom utovara, istovara
i prijevoza poklopaca pobrinuti se da ne dođe do ozljede ljudi na radu i da ne dođe do
oštećenja poklopaca. Prilikom otvaranja/zatvaranja poklopaca treba se koristiti za to prikladan
alat kako bi se izbjegle ozljede na radu i oštećenja poklopaca. Prilikom montaže pridržavati se
relevantnih propisa, smjernica i tehničkih specifikacija.
MONTAŽA (preporuke): Okvir poklopca mora u potpunosti nalijegati na podlogu cijelom svojom
površinom. Ne stavljati poklopac na potporu poput cigli, kamenja itd. Ne stavljati okvir na
neravne površine, jer se ne osigurava stabilnost položaja poklopca. Upotreba kompenzacijskog
sloja betona čvrstoće 20MPa debljine 20-40 mm kao podloge okvira. Ne postavljati poklopce
tako da je samo dio okvira u kontaktu s podlogom. Podloga mora biti napravljena tako da pruža
odgovarajuću potporu. Nakon montaže pobrinuti se da su kontaktne površine okvira i poklopca
čiste od kamenja, krhotina i ostataka. Ako je potrebno kontaktne površine treba očistiti.
Prilikom radova sabijanja svakog sloja ceste (vibracija, sabijanje, valjanje) poklopac se treba
zaštititi od mogučih oštećenja.
1. Očistiti i navlažiti kontaktne površine okvira i poklopca.
2. Poklopac staviti na betonsku podlogu debljine 20-40 mm.
3. Vanjski okvir poklopca prekriti betonom (min. C20/25) i dodatno pojačati nanos betona.

NAPOMENE:

Poklopci se postavljaju na za to određeno mjesto sukladno potrebnoj nosivosti koju treba
zadovoljavati u odnosu na jačinu prometa. Uz to za svaki poklopac se treba osigurati prikladan
temelj i ostali potporni slojevi. Prilikom ugradnje treba ukloniti mogućnost oštećenja tijekom aktivnosti
vezanih uz vibracije, sabijanja slojeva ceste.

Proizvođač nije odgovoran za propuste koji proizlaze iz nepravilne montaže ili za
oštećenja nastala prilikom ugradnje ili naknadnih građevinskih radova.

GARANCIJA: Proizvođač daje garanciju na proizvod od 2 godine.
TRAJNOST PROIZVODA: TRAJAN PROIZVOD. Preporuča se skladištiti ili trajno odlagati na
suhom i tamnom mjestu.