PRIMJENA

Podzemni hidranti izrađeni su za unos vode pri temperaturi od 50°C i pod tlakom od 16 bara iz podzemnih cjevovoda u svrhe gašenja požara.
Hidrant se zatvara u smjeru kazaljke na satu putem ključa T za hidrant koji se primjenjuje na poklopcu.
Podzemni hidranti trebali bi biti ugrađeni u podvodne cjevovode u vertikalnom položaju na odgovarajuće T-spojne dijelove ili cijevne lukove DN 80 sukladno PN-EN 545.
Odgovarajuće dimenzije prirubnice:
sukladno EN 1092-2
Odgovarajuće dimenzije držača bajonet priključka:
sukladno DIN 3221, PN 89/M-74092 i odgovarajuće s dimenzijama priključaka
cijevnih nastavaka sukladno PN-73/M-51154
Zaštitna boja:
epoksi boja u prahu sukladno zahtjevu kupca; poliester ili poliuretan
Debljina premaza: 250 µm ili sukladno zahtjevu kupca

– GG25
– GGG40